oudercomité

Ook het oudercomité verdient een plaatsje op de website van onze school. Deze actieve groep ouders zet zich belangeloos in voor de beide scholen van ons dorp.
Het bestuur bestaat uit: Els Braet, Sofie Bruggeman, Steven Van Quekelberghe, Tim Steyaert en Wim Willems.

Als bestuursleden van het Oudercomité willen we ons via deze website even aan u voorstellen. 
We komen maandelijks samen met de leden, leerkrachten en directie om praktische afspraken te maken en nieuwe ideeën uit te werken.
Gesteund door tal van medewerkers, mensen die een handje toesteken bij de organisatie van grotere activiteiten, kunnen we ervoor zorgen dat de fietscontrole, het grootouderfeest, de kerstmarkt, de buffet- en bingoavond, het schoolfeest, de eindejaarsreceptie... vlot verlopen.
De opbrengsten van deze activiteiten worden ten volle gespendeerd aan de schoolgaande kinderen van de Basisscholen van Boekhoute: de Vrije Basisschool en de Gemeenteschool, een unieke samenwerking in Vlaanderen waar wij ook fier op zijn. Gemiddeld spenderen we zo'n 20 euro per kind per schooljaar aan bijleg in sportieve of culturele uitstap of openluchtsklassen... 
De voorbije jaren hebben we ook geïnvesteerd in een speelboot voor de kleuters en kinderen van de Vrije Basisschool en een ict-materiaal in de Gemeenteschool.

Mocht u bij het lezen van deze tekst interesse krijgen om ook mee te werken, hetzij als lid, hetzij als medewerker, gelieve dan contact op te nemen met een bestuurslid of u kan ook steeds uw gegevens achterlaten in de brievenbus aan de ingang van beide scholen of via een e-mail naar ocboekhoute@gmail.com
Vragen, opmerkingen, ideeën, reacties zowel positieve als negatieve kunnen daar altijd gepost worden en zullen dan op de eerstkomende vergadering besproken worden.

We houden u via deze website op de hoogte van onze werking.

Vriendelijke groeten,

de bestuursleden