opvang

Buitenschoolse Kinderopvang De Speelboot 
Boekhoutedorp 3 

Open op schooldagen:
ochtend:      7.00 u. tot 8.15 u.
namiddag:   15.30 u. tot 18.30 u.  
woensdag:   11.45 u. tot 18.30 u.

Info: tel. 0470 85 64 16; e-mail: ibo@ocmwassenede.be