Het doel van MOS: 
 • op lange termijn een milieuzorgsysteem uitbouwen in de school
 • MOS wil kinderen laten deelnemen aan de planning en uitvoering van milieuacties op school en in de lessen 

Waarom MOS? 
 • zelf bekommerd zijn om het milieu (milieuwinst) 
 • kinderen zijn de volwassenen van morgen en hebben dus baat bij een milieuvriendelijk preventief gedrag (educatieve winst)

MOS heeft ook een plaats in het educatief pedagogisch project: 
 • link met ontwikkelingsdoelen en eindtermen
 • vakoverschrijdend werken 
 • ervaringsgericht werken

MOS werkt rond vijf thema’s: 
 • natuur op school 
 • afvalpreventie 
 • verkeer 
 • water 
 • energie 

Vanuit Provincie Oost-Vlaanderen krijgen wij hulp bij de organisatie, planning en uitvoering van MOS. In het belang van de natuur ondersteunen wij als school dit project.