Dit is de pagina van het project Milieuzorg Op School (MOS). 
De voorbije drie schooljaren werd heel intensief werk gemaakt van het project Milieuzorg Op School (MOS), met als bekroning het behalen van de drie MOS-logo's.